Posted on

PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚWIĘTĄ POTRZEBNYCH JEST MINIMUM TRZECH WOLONTARIUSZY:

  1. Zapisuje na liście: imię i nazwisko oraz nr telefonu (dane trzymane są 21 dni)
  2. Dezynfekuje ręce wchodzącym do kościoła
  3. Usadawia wchodzących do kościoła

 – osoby mieszkające w jednym budynku siedzą razem

 – odstęp między grupami lub osobami 1m+

 

WEJŚCIE DO KOŚCIOŁA

– Podajemy imię, nazwisko i telefon

– Dezynfekujemy ręce

– Siadamy gdzie wskażą miejsce

 

ŚPIEW

Msza św. odprawiana jest bez śpiewów, dialogów i odpowiedzi (aby zmniejszyć wydzielanie bakterii z ust)

 

CZYTANIA

Nie dotykając ambonki lekcje czytają członkowie z jednej rodziny lub tylko jedna osoba 2 czytania

 

PSALM

Śpiewany lub recytowany bez refrenu

 

NIE MA MODLITWY WIERNYCH

 

TACA

Z koszykiem chodzi tylko jedna osoba

 

KOMUNIA ŚWIĘTA

Po słowach: Oto Baranek Boży…, Kapłan unosząc Hostię, mówi: Ciało Chrystusa. Wszyscy odpowiadamy: Amen. Następnie podnosi kielich, mówiąc: Krew Chrystusa. Wszyscy odpowiadają: Amen.

Celebrans czyści naczynia liturgiczne, następnie odmawia modlitwę po Komunii Świętej i  udziela błogosławieństwa.

W kościele zostają tylko te osoby, które przyjmują Komunię Świętą.

Wolontariusz wydaje kolejno polecenia osobom, które podchodzą od pierwszej ławki aby przyjąć Komunię Świętą. Po przyjęciu Pana Jezusa, osoba udaje się bocznym przejściem między ławkami do wyjścia.

 

KOMUNIA ŚWIĘTA JEST UDZIELANA TYLKO NA RĘKĘ. OSOBY, KTÓRE NIE ZGADZAJĄ SIĘ NA TAKIE PRZYJĘCIE PANA JEZUSA, KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ PRZYJMUJĄ DUCHOWO.

 

Po zakończonej Mszy Świętej trzeba odkazić kościół środkami dezynfekującymi. Potrzeba do tego około 5 osób.

 

ZA NIEDOSTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH REGUŁ, MOŻE GROZIĆ KARA FINANSOWA LUB ZAKAZ SPRAWOWANIA EUCHARYSTII W KOŚCIELE.