Ogłoszenia parafialne – 21/11/2021

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA, ROK B I czytanie: (Dn 7, 13-14) Królestwo Syna Człowieczego.Psalm 93: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.II czytanie: (Ap 1, 5-8) Chrystus jest władcą królów ziemi.Ewangelia: (J 18, 33b-37) Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata.      Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata. Ono jest dalekie od wojen, nienawiści, …

Czytaj dalej

Ogłoszenia parafialne – 14/11/2021

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B I czytanie: (Dn 12, 1-3) Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych.Psalm 16: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.II czytanie: (Hbr 10, 11-14. 18) Skuteczność ofiary Chrystusa.Ewangelia: (Mk 13, 24-32) Sąd ostateczny.        Kiedy słyszymy o różnych katastrofach i zbliżającym się końcu świata, ogarnia nas lęk i przerażenie. Dzisiejsza Ewangelia mówi …

Czytaj dalej

Ogłoszenia parafialne – 7/11/2021

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B   I czytanie: (1 Krl 17, 10-16) Uboga wdowa karmi Eliasza. Psalm 146: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. II czytanie: (Hbr 9, 24-28) Jedyna ofiara Chrystusa. Ewangelia: (Mk 12, 38-44) Wdowi grosz.   Ludziom bogatym, którzy wrzucają wiele do skarbony, niczego nie brakuje, nie ponoszą oni żadnej straty. Natomiast …

Czytaj dalej

Ogłoszenia parafialne – 31/10/2021

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B I czytanie: (Pwt 6, 2-6) Będziesz miłował Boga z całego serca.Psalm 18: Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja.II czytanie: (Hbr 7, 23-28) Nieprzemijające kapłaństwo.Ewangelia: (Mk 12, 28b-34) Największe przykazanie.        Dziś Jezus mówi o miłości, miłości Boga i bliźniego. Miłość jest jedna. O tym, czy ktoś kocha Boga, świadczy …

Czytaj dalej

Ogłoszenia parafialne – 24/10/2021

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B I czytanie: (Jr 31, 7-9) Pan wybawił swój lud.Psalm 126: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.II czytanie: (Hbr 5, 1-6) Chrystus kapłanem na wieki.Ewangelia: (Mk 10, 46b-52) Uzdrowienie niewidomego z Jerycha.        Wiara uzdrawia, daje światło, przejrzenie. Warto o tym pamiętać, bo bardzo często w życiu duchowym …

Czytaj dalej

Ogłoszenia parafialne – 17/10/2021

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B I czytanie: (Iz 53, 10-11) Cena zbawienia. Psalm 33: Okaż swą łaskę ufającym Tobie. II czytanie: (Hbr 4, 14-16) Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa. Ewangelia: (Mk 10, 35-45) Przełożeństwo jest służbą.       Uczniowie Jakub i Jan są wierni, swoją przyszłość wiążą ze swoim Mistrzem. Mają zapał, są …

Czytaj dalej

Ogłoszenia parafialne – 10/10/2021

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B I czytanie: (Mdr 7, 7-11) Mądrość to skarb najcenniejszy.Psalm 90: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.II czytanie: (Hbr 4, 12-13) Skuteczność słowa Bożego.Ewangelia: (Mk 10, 17-30) Rada dobrowolnego ubóstwa.         Zadajemy wiele pytań. Najczęściej dotyczą spraw bieżących. Dzisiejsza Ewangelia zwraca naszą uwagę na całkiem inne pytanie: „Nauczycielu dobry, …

Czytaj dalej

Ogłoszenia parafialne – 3/10/2021

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B I czytanie: (Rdz 2, 18-24) Stworzenie niewiasty.Psalm 128: Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi.II czytanie: (Hbr 2, 9-11) Chrystus, który uświęca, jak i ludzie, którzy mają być uświęceni, z Jednego są wszyscy.Ewangelia: (Mk 10, 2-16) Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela.          „Bóg stworzył ich …

Czytaj dalej

Ogłoszenia parafialne – 26/09/2021

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B I czytanie: (Lb 11, 25-29) Nie zazdrościć darów Bożych.Psalm 19: Nakazy Pana są radością serca.II czytanie: (Jk 5, 1-6) Marność dostatków doczesnych.Ewangelia: (Mk 9, 38-43. 45. 47-48) Unikać okazji do grzechu.         Jezus przestrzega nas, abyśmy nie byli powodem do grzechu dla innych, aby nasze zachowanie nie …

Czytaj dalej

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close