Posted on

XXIII NIEDZIALA ZWYKŁA

 

I czytanie: (Ez 33,7–9) Obowiązek upominania.

Psalm 95: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

II czytanie: (Rz 13,8–10) Miłość jest wypełnieniem Prawa.

Ewangelia: (Mt 18,15–20) Upomnienie braterskie

Upomnienie braterskie to wielka sztuka życia. Możemy upominać z agresją, bo coś się nam nie podoba, drażni nas, czegoś w drugim nie akceptujemy. Wtedy jednak łatwo kogoś poniżyć, oskarżyć, skrzywdzić. Nigdy nie mamy wglądu w serce i intencje drugiego człowieka. Dlatego tak ważne jest, aby przed spotkaniem z bliźnim spotkać na modlitwie Jezusa i zapytać Go o światło i rozwiązanie, a potem wsłuchać się we własne serce i zapytać siebie, jakiego dobra pragnę dla tej osoby. Upomnienie płynące z miłości, ze szczerej troski o dobro drugiego otwiera serce i umożliwia przemianę. Jest zaproszeniem do rozwoju.

           

Ogłoszenia duszpasterskie

1. W tym tygodniu nie będzie Mszy świętej od poniedziałku do piątku.