Ogłoszenia parafialne – 26/11/2023

26/11/2023 – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA, ROK A

I czytanie: (Ez 34, 11-12. 15-17) Chrystus zna swoje owce.
Psalm 23: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
II czytanie: (1 Kor 15, 20-26. 28) Królestwo Boże.
Ewangelia: (Mt 25, 31-46) Chrystus będzie sądził z uczynków miłości.

        W dzisiejszej Ewangelii Jezus zaprasza nas, abyśmy wzięli w posiadanie królestwo przygotowane dla nas od początku świata. Jesteśmy zaproszeni nie po to, by być gośćmi, ale do królowania! Jak mamy to czynić? Jezus jest Królem królów i Panem panujących. On pragnie królować w naszym życiu. Zaspokajać nasz głód prawdy i sensu życia, pragnienie miłości. Nosi nas w swoim sercu, ilekroć tego potrzebujemy, okrywa łaską nasze ubóstwo, troszczy się o nas w chorobach i cierpieniach, uwalnia z niewoli grzechu. Królować z Jezusem to kochać jak On: zaspokajać głód i pragnienie, chronić od zimna, dawać schronienie, okazywać troskę, nieść nadzieję wolności.

 Ogłoszenia duszpasterskie

 1.  Dzisiejsza 2 taca jest przeznaczona na wsparcie utrzymania kleryków, którzy przygotowują się do kapłaństwa w seminariach, a którzy pochodzą z naszej wspólnoty Polskiej Misji.
 2. W środę przed Mszą Św. zapraszam na nowennę do MB Nieustającej Pomocy.
 3. W piątek przypada I piątek miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz spowiedź o godz. 18.00, a o godz. 19.00 Msza Święta w Ipswich w j. angielskim.
 4. W sobotę przypada I sobota miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź o godz. 17.00. Różaniec pierwszosobotni o godz. 17.20. O godz. 18.00 Msza Święta w Ipswich.
 5. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas przygotowania naszego serca na przyjście Pana Jezusa. W tym czasie Msza Św. Roratnia będzie w Ipswich we wtorek i czwartek o godz. 6.30 rano a w Colchester we czwartki o godz. 18.30. Proszę przygotować lampiony.
 6. W dniach 19-26 października 2024 roku organizujemy pielgrzymkę do Fatimy i okolic. Koszt około £850. Wstępne zapisy trwają do końca listopada tego roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt ze mną 07486880441.
 7. Przez cały listopad będą odczytywane wypominki za zmarłych oraz odmawiana Koronka do Bożego Miłosierdzia. W Ipswich każdą sobotę o godz. 17.30, w Colchester i Bury St Edmunds po Mszy Św. niedzielnej.
 8. Mikołajki:

– Ipswich 3 grudnia po Mszy Św.

– Colchester 10 grudnia po Mszy Św.

 1. Od dzisiaj jest możliwość nabycia kartek świątecznych, opłatków, kalendarzy oraz świec na stół wigilijny.

 

Ogłoszenia parafialne – 19/11/2023

19/11/2023 – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

I czytanie: (Prz 31,10–13.19–20.30–31) Poemat o dzielnej niewieście.
Psalm 128: Błogosławiony, kto się boi Pana.
II czytanie: (1 Tes 5,1–6) Dzień Pański nadejdzie niespodziewanie.
Ewangelia: (Mt 25,14-30) Przypowieść o talentach. 

       „Każdemu dał według jego zdolności”. Życie jest darem Boga. Kiedy przyjmujemy je, czyli samych siebie z Jego rąk, możemy sami stawać się Jego darem dla świata. Nikt z nas nie dostał za dużo, aby czuć się przytłoczony niemożliwością realizacji własnych darów. Nikt z nas nie dostał też za mało, aby zazdrościć innym i narzekać. Ważne jest, abyśmy te Boże dary przeżywali jako możliwość, a nie jako naszą własność. Wierność w rzeczach małych otwiera nas na realizację większych dzieł, a jednocześnie na przyjęcie jeszcze większej łaski i obdarowania. Niewiara w możliwość rozwijania Bożych darów zamyka nas w sobie, unieszczęśliwia, czyni ludźmi dostrzegającymi jedynie negatywne aspekty i nadmierne wymagania. Jeśli Bóg ci coś dał, to znaczy, że jesteś w stanie to przyjąć, unieść i zrealizować.

 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 1. W środę przed Mszą Św. zapraszam na nowennę do MB Nieustającej Pomocy.
 2. W przyszłą niedzielę przeżywamy ostatnią niedzielę okresu zwykłego zwaną Niedzielą Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Tego dnia 2 taca będzie przeznaczona na wsparcie utrzymania kleryków, którzy przygotowują się do kapłaństwa w seminariach, a którzy pochodzą z naszej wspólnoty Polskiej Misji.
 3. W dniach 19-26 października 2024 roku organizujemy pielgrzymkę do Fatimy i okolic. Koszt około £850. Wstępne zapisy trwają do końca listopada tego roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt ze mną 07486880441.
 4. Przez cały listopad będą odczytywane wypominki za zmarłych oraz odmawiana Koronka do Bożego Miłosierdzia. W Ipswich każdą sobotę o godz. 17.30, w Colchester i Bury St Edmunds po Mszy Św. niedzielnej.
 5. Mikołajki:
  – Ipswich 3 grudnia po Mszy Św.
  – Colchester 10 grudnia po Mszy Św.
  Zapisy trwają do dzisiaj przy wyjściu z kościoła.
 1. 25 listopada w Ipswich, Colchester i Bury St. Edmunds odbędą się zabawy andrzejkowe. Zapisy po Mszy Świętej przy wyjściu z kościoła.

Ogłoszenia parafialne – 12/11/2023

12/11/2023 – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

I czytanie: (Mdr 6, 12-16) Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają.
Psalm 63: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.
II czytanie: (1 Tes 4, 13-18) Powszechne zmartwychwstanie.
Ewangelia: (Mt 25, 1-13) Przypowieść o dziesięciu pannach. 

       Panny głupie, idąc po oliwę, nie działały wbrew panu młodemu, oczekiwały go tak samo jak panny rozsądne. Jednak ich oczekiwanie okazało się niewystarczająco gorliwe. To właśnie gorliwość lub jej brak będzie wyznacznikiem, który rozsądzi i oczyści ludzi w dniu sądu ostatecznego. Na ogół jesteśmy przekonani, że potępieni zostaną tylko ci, którzy w jakiś sposób odrzucili Boga lub przeciwstawili Mu się, wybierając grzech. Przypowieść o pannach uzmysławia nam, że do królestwa niebieskiego nie wejdą także ci, którzy wierzyli, ale niewystarczająco, nie byli gorliwi. Wystarczy wierzyć niewystarczająco gorliwie, by zostać odtrąconym.

 Ogłoszenia duszpasterskie 

 1. W poniedziałek, środę i piątek i będzie Mszy Św.
 2. Procesje i modlitwa na cmentarzu: Colchester – 19 listopada po Mszy Świętej – Mersea Road (CO2 8RU)
 1. W dniach 19-26 października 2024 roku organizujemy pielgrzymkę do Fatimy i okolic. Koszt około £850. Wstępne zapisy trwają do końca listopada tego roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt ze mną 07486880441.
 2. Przez cały listopad będą odczytywane wypominki za zmarłych oraz odmawiana Koronka do Bożego Miłosierdzia. W Ipswich każdą sobotę o godz. 17.30, w Colchester i Bury St Edmunds po Mszy Św. niedzielnej.
 3. Mikołajki:
  – Ipswich 3 grudnia po Mszy Św.
  – Colchester 10 grudnia po Mszy Św.
  Zapisy trwają do 19 listopada przy wyjściu z kościoła.
 1. 25 listopada w Ipswich, Colchester i Bury St. Edmunds odbędą się zabawy andrzejkowe. Zapisy po Mszy Świętej przy wyjściu z kościoła.
 2. Zmarła mama ks. Krzysztofa Kity. Pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 14.00 w Maszkienicach (woj. małopolskie).

Ogłoszenia parafialne – 5/11/2023

5/11/2023 – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

I czytanie: (Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10) Niewierni kapłani Starego Przymierza.
Psalm 131: Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie.
II czytanie: (1 Tes 2, 7b-9. 13) Owocność apostolatu Pawła.
Ewangelia: (Mt 23, 1-12) Strzeżcie się pychy i obłudy.

      Mamy prawo domagać się, aby nasi pasterze byli święci, żyli przykładnie. Aby nie tylko mówili, jak żyć, lecz przede wszystkim swoim życiem dawali świadectwo. Świat bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebuje świadków Chrystusa żyjących żywą wiarą, wyrażającą się w działaniu. Mamy wypraszać Kościołowi świętych pasterzy, mamy się za nich modlić, bo potrzebują naszego wsparcia. Ich ze względu na powierzone im dobra, nad którymi sprawują opiekę, szatan najbardziej atakuje. Zło było, jest i będzie, Jezus jednak nie podważa autorytetów. To On stoi za autorytetem kapłana, gdy ten naucza w imieniu Kościoła. Wymaga to od nas wielkiej pokory i uniżenia, by widząc zło wśród pasterzy, zachować posłuszeństwo. Nadzieję dają słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: kto się poniża, będzie wywyższony.

 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 1. W środę przed Mszą Św. zapraszam na nowennę do MB Nieustającej Pomocy.
 2. W sobotę w Ipswich po Mszy Św. w Parish Hall odbędzie się Wieczór Patriotyczny z okazji odzyskania Niepodległości. Chętne osoby zapraszamy do współpracy. Można się również włączyć poprzez przygotowanie przepysznego ciasta lub innych słodkości.
 3. Procesje i modlitwa na cmentarzu:

Colchester – 19 listopada po Mszy Świętej – Mersea Road (CO2 8RU)

 1. Po rozmowach z zainteresowanymi pielgrzymki do Fatimy, przekładamy nasz wyjazd na 19-26 październik 2024 roku. Wstępne zapisy trwają do końca listopada tego roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt ze mną 07486880441.
 2. Przez cały listopad będą odczytywane wypominki za zmarłych oraz odmawiana Koronka do Bożego Miłosierdzia. W Ipswich każdą sobotę o godz. 17.30, w Colchester i Bury St Edmunds po Mszy Św. niedzielnej.
 3. Mikołajki:

– Ipswich 3 grudnia po Mszy Św.
– Colchester 10 grudnia po Mszy Św.
Zapisy trwają do 19 listopada przy wyjściu z kościoła.

 1. 25 listopada w Ipswich, Colchester i Bury St. Edmunds odbędą się zabawy andrzejkowe. Zapisy po Mszy Świętej przy wyjściu z kościoła.
 2. Listopad, to szczególny miesiąc modlitw za zmarłych. Odpust zupełny za wiernych zmarłych będzie można uzyskać w dniach 1-8 listopada. Warunki uzyskania odpustu:

a) Nawiedzić kościół lub kaplicę publiczną
b) Nawiedzić cmentarz i pomodlić się za zmarłych
c) Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
d) Być w łasce uświęcającej
e) Przyjąć Komunię Świętą
f) Odmówić: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego

Ogłoszenia parafialne – 29/10/2023

29/10/2023 – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

I czytanie: (Wj 22, 20-26) Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych.
Psalm 18: Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja.
II czytanie: (1 Tes 1, 5c-10) Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna.
Ewangelia: (Mt 22, 34-40) Największe przykazanie.

        Izraelici oprócz dziesięciu przykazań otrzymanych od Boga za pośrednictwem Mojżesza, mieli sześćset trzynaście innych przepisów, które nie ułatwiały im życia. Stąd też często pytali, które z przykazań jest ważniejsze, na które trzeba najbardziej zwracać uwagę. Uczonemu w Prawie Jezus odpowiada, że największe jest przykazanie miłości. Miłość do Boga, a następnie wynikająca z niej miłość do bliźnich. Miłość, która według Pisma wyraża się kochaniem całym sercem, duszą, ze wszystkich sił. Jezus dodaje: całym swoim umysłem. Bo wszystko w człowieku zaczyna się od myśli. Dla Żydów uciążliwe było skrupulatne przestrzeganie najdrobniejszego przepisu. A czy dla nas nie jest dzisiaj trudne przestrzeganie tylko jednego? Uciążliwość ta polega na osobistym zaangażowaniu umysłu i serca, aby dokonać wysiłku rozeznawania: co miłością jest, a co nią nie jest? Czy coś jest łamaniem przykazań, czy właśnie podążaniem drogą miłości? Czy nie jest często tak, że wolelibyśmy mieć na wszystko gotową odpowiedź, zamiast musieć się zastanawiać nad tym, że wypełnieniem przykazań jest miłość?

 

Ogłoszenia duszpasterskie

 1.  W środę obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msza Św. w Ipswich o godz. 20.00. Tego dnia nie będzie nowenny do MB Nieustającej Pomocy.
 2. W piątek przypada I piątek miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz spowiedź o godz. 18.00, różaniec godz. 18.30, a o godz. 19.00 Msza Święta w Ipswich w j. angielskim.
 3. W sobotę przypada I sobota miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź o godz. 17.00. Różaniec pierwszosobotni o godz. 17.20. O godz. 18.00 Msza Święta w Ipswich.
 4. Procesje i modlitwa na cmentarzu:

Ipswich – 4 listopada o godz. 14.00 – spotykamy się na starym cmentarzu przy grobie Ks. Mieczysława Stasza (IP4 2TQ)
Colchester – 19 listopada po Mszy Świętej – Mersea Road (CO2 8RU)

 1. W październiku w naszym kościele odbywało się liczenie wiernych. Średnia uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii to 432 osoby, a Komunię Świętą przyjmuje 191 osób. Są to dane z 3 kościołów.
 2. W październiku zapraszam na wspólny różaniec:
 3. a) w tygodniu (poniedziałek, środa i piątek) 20 minut przed Mszą Św.
 4. b) sobota po Mszy Św.
 5. c) niedziela

          – Ipswich po Mszy Św.
          – Colchester i Bury St. Edmunds 25 minut przed Mszą Św.

 1. W dniach 4-11 lutego 2024 roku organizujemy Pielgrzymkę do Fatimy i okolic. Koszt około £850 za osobę. Na końcu kościoła znajduje się wydrukowany program i szczegółowe informacje. Zapisy u mnie do 5 listopada 2023 roku. Liczba miejsc jest ograniczona. Wylot z lotniska Londyn-Stansted.
 2. Na końcu kościoła są do wzięcia koperty z kartkami na wypominki. Proszę zaznaczyć miasto, gdzie wypominki mają być czytane. Wypełnione proszę przynieść do zakrystii. Przez cały listopad będą odczytywane wypominki za zmarłych oraz odmawiana Koronka do Bożego Miłosierdzia. W Ipswich każdą sobotę o godz. 17.30, w Colchester i Bury St Edmunds po Mszy Św. niedzielnej.
 3. Jest już dostępna księga intencji na przyszły rok. Zapraszam do kontaktu.
 4. Mikołajki:

– Ipswich 3 grudnia po Mszy Św.
– Colchester 10 grudnia po Mszy Św.
Zapisy trwają do 26 listopada przy wyjściu z kościoła.

11. 25 listopada w Ipswich, Colchester i Bury St. Edmunds odbędą się zabawy andrzejkowe. Zapisy po Mszy Świętej przy wyjściu z kościoła.

12. Listopad, to szczególny miesiąc modlitw za zmarłych. Odpust zupełny za wiernych zmarłych będzie można uzyskać w dniach 1-8 listopada. Warunki uzyskania odpustu:
a) Nawiedzić kościół lub kaplicę publiczną
b) Nawiedzić cmentarz i pomodlić się za zmarłych
c) Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
d) Być w łasce uświęcającej
e) Przyjąć Komunię Świętą
f) Odmówić: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego

 

Ogłoszenia parafialne – 22/10/2023

22/10/2023 – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

I czytanie: (Iz 45, 1. 4-6) Król Cyrus narzędziem Boga.
Psalm 96: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
II czytanie: (1 Tes 1, 1-5b) Paweł dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję i miłość Tesaloniczan.
Ewangelia: (Mt 22, 15-21) Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

        Faryzeusze z dzisiejszej Ewangelii wykorzystują trudną sytuację polityczną narodu, by oczernić Jezusa i skazać Jego misję na porażkę. Jeśli Jezus odpowiedziałby, że trzeba płacić podatek cezarowi, lud mógłby Go odrzucić. A jeśli zbojkotowałby płacenie podatku, rozliczyliby się z Nim rzymscy urzędnicy. Faryzeusze uważali Jezusa za rewolucjonistę i podżegacza. A On jest demaskatorem obłudy i miłośnikiem prawdy. Jest przeciwnikiem przemocy w imię sprawiedliwości, co nie wyklucza pragnienia wolności swojego narodu. Jednak nie na sposób rewolucyjny. Od Jezusa uczymy się, że wszystko ma swoje miejsce i czas.

 

Ogłoszenia duszpasterskie

 

 1. Dzisiejsza 2 taca będzie zbierana na Papieskie Dzieła Misyjne.
 2. W środę przed Mszą Św. zapraszam na nowennę do MB Nieustającej Pomocy.
 3. W październiku zapraszam na wspólny różaniec:
 4. a) w tygodniu (poniedziałek, środa i piątek) 20 minut przed Mszą Św.
 5. b) sobota po Mszy Św.
 6. c) niedziela

          – Ipswich po Mszy Św.
          – Colchester i Bury St. Edmunds 25 minut przed Mszą Św.

 1. W dniach 4-11 lutego 2024 roku organizujemy Pielgrzymkę do Fatimy i okolic. Koszt około £850 za osobę. Na końcu kościoła znajduje się wydrukowany program i szczegółowe informacje. Zapisy u mnie do 5 listopada 2023 roku. Aby Pielgrzymka doszła do skutku potrzeba minimum 40 osób. Wylot z lotniska Londyn-Stansted.
 2. Na końcu kościoła są do wzięcia koperty z kartkami na wypominki. Proszę zaznaczyć miasto, gdzie wypominki mają być czytane. Wypełnione proszę przynieść do zakrystii. Przez cały listopad będą odczytywane wypominki za zmarłych oraz odmawiana Koronka do Bożego Miłosierdzia. W Ipswich każdą sobotę o godz. 17.30, w Colchester i Bury St Edmunds po Mszy Św. niedzielnej.
 3. Jest już dostępna księga intencji na przyszły rok. Zapraszam do kontaktu.

 

Pielgrzymka do Fatimy AD 2024

Zapisy u mnie (telefonicznie 07486880441 lub w zakrystii) do 5 listopada 2023 roku. Aby Pielgrzymka doszła do skutku potrzeba minimum 40 osób. Wylot z lotniska Londyn-Stansted.

Ogłoszenia parafialne – 15/10/2023

15/10/2023 – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

I czytanie: (Iz 25, 6-10a) Uczta mesjańska.
Psalm 23: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.
II czytanie: (Flp 4, 12-14. 19-20) Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.
Ewangelia: (Mt 22, 1-14) Przypowieść o zaproszonych na ucztę.

        Bóg zaprasza człowieka do miejsca, które jest wyjątkową szansą na celebrowanie wzajemnej miłości. Obraz uczty to wizja spotkania człowieka z Bogiem, spotkania, które pozbawione jest smutku i żalu, a staje się szansą na ostateczne objawienie wzajemnej relacji. Prawda o Bożym zaproszeniu powinna być dla nas motywem do nieustannego działania na rzecz przybliżania królestwa Bożego.

 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 1. Dzisiaj przeżywamy XXIII Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II. – Cywilizacja życia”. Druga taca jest zbierana na fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia, która pomaga ubogiej młodzieży się kształcić poprzez ufundowanie stypendium naukowego.
 2. W poniedziałek obchodzimy wspomnienie Św. Jadwigi Śląskiej, patronki Polski jak również naszej wspólnoty Róży Różańcowej. Jak w każdy poniedziałek zapraszam na Mszę Św. o godz. 19.00.
 3. W środę przed Mszą Św. zapraszam na nowennę do MB Nieustającej Pomocy.
 4. W przyszłą niedzielę 2 taca będzie zbierana na Papieskie Dzieła Misyjne.
 5. W październiku zapraszam na wspólny różaniec:
 6. a) w tygodniu (poniedziałek, środa i piątek) 20 minut przed Mszą Św.
 7. b) sobota po Mszy Św.
 8. c) niedziela

          – Ipswich po Mszy Św.
          – Colchester i Bury St. Edmunds 25 minut przed Mszą Św.

 1. W dniach 4-11 lutego 2024 roku organizujemy Pielgrzymkę do Fatimy i okolic. Koszt około £850 za osobę. Na końcu kościoła znajduje się wydrukowany program i szczegółowe informacje. Zapisy u mnie do 5 listopada 2023 roku. Aby Pielgrzymka doszła do skutku potrzeba minimum 40 osób. Wylot z lotniska Londyn-Stansted.
 2. Na końcu kościoła są do wzięcia koperty z kartkami na wypominki. Proszę zaznaczyć miasto, gdzie wypominki mają być czytane. Wypełnione proszę przynieść do zakrystii. Przez cały listopad będą odczytywane wypominki za zmarłych oraz odmawiana Koronka do Bożego Miłosierdzia. W Ipswich każdą sobotę o godz. 17.30, w Colchester i Bury St Edmunds po Mszy Św. niedzielnej.

Ogłoszenia parafialne – 8/10/2023

8/10/2023 – XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

I czytanie: (Iz 5, 1-7) Pieśń o winnicy.
Psalm 80: Winnicą Pana jest dom Izraela.
II czytanie: (Flp 4, 6-9) Czyńcie to, czego się nauczyliście, a Bóg pokoju będzie z wami.
Ewangelia: (Mt 21, 33-43) Przypowieść o dzierżawcach winnicy.

        Przypowieść o winnicy jest o nas. Bóg stworzył nas – winnicę i wyposażył w: mur, tłocznię i wieżę, którymi są: umysł, wola i serce. Otrzymaliśmy winnicę – życie, aby jak najlepiej nim gospodarzyć. Chociaż wydaje się nam, że ono należy jedynie do nas, to faktycznie jesteśmy tylko jego dzierżawcami. Czy wykorzystujemy umysł, wolę, serce dla chwały Bożej, oddając Panu należne mu plony, czy tylko dla zaspokajania swoich celów?

 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 1. W październiku zapraszam na wspólny różaniec:
  a) w tygodniu (poniedziałek, środa i piątek) 20 minut przed Mszą Św.
  b) sobota po Mszy Św.
  c) niedziela
            – Ipswich po Mszy Św.
            – Colchester i Bury St. Edmunds 25 minut przed Mszą Św.
 1. W środę przed Mszą Św. zapraszam na nowennę do MB Nieustającej Pomocy.
 2. W piątek w Colchester o godz. 18.30 zapraszam na Mszę Św. a po niej ostatnie w tym roku kalendarzowym nabożeństwo fatimskie połączone z procesją figury MB Fatimskiej.
 3. W sobotę odbędzie się pielgrzymka organizowana przez Polską Misję Katolicką w Anglii i Walii do Sanktuarium w Walsingham. Szczegóły znajdują się w biuletynie i na stronie internetowej naszej parafii. Zbiórka w wiosce przy kościele katolickim o godz. 11.45 (NR22 6BY)
 4. W przyszłą niedziele będziemy przeżywać XXIII Dzień Papieski pod hasłem „Cywilizacja życia”. Tego dnia 2 taca będzie zbierana na tę fundację, która pomaga ubogiej młodzieży się kształcić poprzez ufundowanie stypendium.
 5. Pierwsze spotkanie dla osób, które będą się przygotowywać do sakramentu bierzmowania:

Colchester oraz Bury St. Edmunds – 15 październik po Mszy Św.

 1. W tygodniu jest wiele wolnych intencji. Aby zamówić intencje Mszy Św. zapraszam do kontaktu.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close