Ogłoszenia parafialne – 7/03/2021

7/03/2021 – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, ROK B I czytanie: (Wj 20, 1-17) Ogłoszenie przykazań Bożych. Psalm 19: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. II czytanie: (1 Kor 1, 22-25) Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą. Ewangelia: (J 2, 13-25) Zapowiedź męki i zmartwychwstania.     Świątynia oznacza miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Powinna być wolna …

Czytaj dalejOgłoszenia parafialne – 7/03/2021

Ogłoszenia parafialne – 14/02/2021 r.

VI NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B   I czytanie: (Kpł 13, 1-2. 45-46) Odosobnienie trędowatego. Psalm 32: Tyś mą ucieczką i moją radością. II czytanie: (1 Kor 10, 31 – 11, 1) Paweł naśladowcą Chrystusa. Ewangelia: (Mk 1, 40-45) Uzdrowienie trędowatego.   W Starym Przymierzu człowiek trędowaty był wykluczany ze społeczeństwa ze względu na swoją chorobę. …

Czytaj dalejOgłoszenia parafialne – 14/02/2021 r.

Szkoła Katechetów Parafialnych – start 19 lutego 2021 r.

Szkoła Katechetów Parafialnych skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem zrozumienia własnej wiary, a w szczególności do osób już posługujących w parafiach (animatorzy, odpowiedzialni za grupy, wspólnoty itd.). Obejmuje cztery semestry (po 120 godzin zajęć). W Studium można uczestniczyć: – dla własnych potrzeb (nie trzeba zdawać egzaminów itd.); – by zostać katechetą parafialnym (misja kanoniczna do katechezy parafialnej w …

Czytaj dalejSzkoła Katechetów Parafialnych – start 19 lutego 2021 r.

Ogłoszenia parafialne – 17/01/2021

II NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B I czytanie: (1 Sm 3, 3b-10. 19) Powołanie Samuela. Psalm P 40: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. II czytanie: (1 Kor 6, 13c-15a. 17-20) Wasze ciała są członkami Chrystusa. Ewangelia: (J 1, 35-42) Powołanie pierwszych uczniów.        „Czego szukacie?”. Dzisiaj to pytanie Jezusa skierowane jest szczególnie do mnie. …

Czytaj dalejOgłoszenia parafialne – 17/01/2021

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close