Ogłoszenia parafialne – 13/06/2021

XI NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B I czytanie: (Ez 17, 22-24) Bóg wywyższa drzewo niskie.Psalm 92: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.II czytanie: (2 Kor 5, 6-10) Staramy się podobać Bogu.Ewangelia: (Mk 4, 26-34) Rozwój królestwa Bożego.      Jezus mówiąc, że rolnik po zasianiu ziarna nie ma wpływu na jego wzrost, tłumaczy nam, że aby …

Czytaj dalej

Ogłoszenia parafialne – 6/06/2021

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA -ROK B I czytanie: (Wj 24, 3-8) Zawarcie przymierza przez krew.Psalm 116: Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana.II czytanie: (Hbr 9, 11-15) Krew Chrystusa oczyszcza nasze sumienia.Ewangelia: (Mk 14, 12-16. 22-26) Ustanowienie ofiary Nowego Przymierza.         Eucharystia to sakrament miłości, sakrament Boga z nami. Sam Chrystus …

Czytaj dalej

Ogłoszenia duszpasterskie – 30/05/2021

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – UROCZYSTOŚĆ, ROK B   I czytanie: (Pwt 4, 32-34. 39-40) Bóg jest jeden. Psalm 33: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. II czytanie: (Rz 8, 14-17) Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów. Ewangelia: (Mt 28, 16-20) Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.      Piękny i głęboki jest znak krzyża kreślony …

Czytaj dalej

Ogłoszenia parafialne – 23/05/2021

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – UROCZYSTOŚĆ, ROK B   I czytanie: (Dz 2, 1-11) Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.Psalm 104: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.II czytanie: (Ga 5, 16-25) Owoce Ducha.Ewangelia: (J 15, 26-27; 16, 12-15) Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy.        Jezus zapowiedział, że po Jego odejściu przyśle nam …

Czytaj dalej

Ogłoszenia parafialne – 16/05/2021

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – UROCZYSTOŚĆ, ROK B I czytanie: (Dz 1, 1-11) Uniósł się w ich obecności w górę. Psalm 47: Pan wśród radości wstępuje do nieba. II czytanie: (Ef 4, 1-13) Dojdziemy do miary wielkości według Pełni Chrystusa. Ewangelia: (Mk 16, 15-20) Został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia. …

Czytaj dalej

Ogłoszenia parafialne – 9/05/2021

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, ROK B I czytanie: (Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48) Powołanie pogan do Kościoła. Psalm 98: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. II czytanie: (1 J 4, 7-10) Bóg jest miłością. Ewangelia: (J 15, 9-17) Przykazanie miłości. Nam się wydaje, że to my wybieramy w życiu Jezusa, ale tak naprawdę to Bóg pierwszy nas …

Czytaj dalej

Ogłoszenia parafialne – 2/05/2021

V NIEDZIELA WIELKANOCNA, ROK B   I czytanie: (Dz 9, 26-31) Gorliwość nawróconego Szawła. Psalm 22: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu. II czytanie: (1 J 3, 18-24) Miłujmy czynem i prawdą. Ewangelia: (J 15, 1-8) Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity.   Nie chcemy być sami. Każdego dnia szukamy oparcia, poczucia bezpieczeństwa. I …

Czytaj dalej

Ogłoszenia parafialne – 25/04/2021

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, ROK B (NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA)   I czytanie: (Dz 4, 8-12) Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Psalm 118: Kamień wzgardzony stał się fundamentem. II czytanie: (1 J 3, 1-2) Jesteśmy dziećmi Bożymi. Ewangelia: (J 10, 11-18) Jezus jest dobrym pasterzem.   Istotą dzisiejszej Ewangelii jest prawda o trosce pasterza …

Czytaj dalej

Ogłoszenia duszpasterskie – 18/04/2021

III NIEDZIELA WIELKANOCNA, ROK B   I czytanie: (Dz 3, 13-15. 17-19) Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa. Psalm 4: Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie. II czytanie: (1 J 2, 1-5a) Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Ewangelia: (Łk 24, 35-48) Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma.   Przedziwne. Uczniowie wpadają w popłoch, gdy Jezus …

Czytaj dalej

Ogłoszenia parafialne – 11/04/2021

11/04/2021 – II NIEDZIELA WIELKANOCNA NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I czytanie: (Dz 5, 12-16) Wiara, która uzdrawia.Psalm 118: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.II czytanie: (Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19) Byłem umarły, oto jestem żyjący na wieki.Ewangelia: (J 20, 19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.         Jezus przynosi dar pokoju. Więcej, to On …

Czytaj dalej

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close