Ogłoszenia parafialne 6.01.2019 r.

NIEDZIELA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

I czytanie: (Iz 60,1-6) Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą

Psalm 72: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

II czytanie: (Ef 3,2-3a.5-6) Poganie są uczestnikami zbawienia

Ewangelia: (Mt 2,1-12) Pokłon Mędrców ze Wschodu

Niejeden na ich miejscu by się zniechęcił. Wszystko sprzeciwia się tym mądrym ludziom. Aby doświadczyć radości z odnalezienia gwiazdy, potrzeba niezwykłej wytrwałości. Odtąd z pasją mędrcy poszukują Nowonarodzonego. Nie zadowalają się tym, co już w życiu osiągnęli. Podobnie jak Abraham opuszczają swój kraj, jednak zmierzają już nie ku Ziemi Obiecanej, lecz ku Synowi Bożemu. Porzucają ciasnotę przyzwyczajeń i wyruszają w drogę, nie zważając na czekające ich trudności. Ich zdolność do wyrzeczeń płynie z umiłowania Prawdy. Ci poganie stają się wzorem posłuszeństwa Bożym natchnieniom. Poszukiwanie Boga poszerza horyzonty życia i napełnia serce głęboką radością, która pozwala zapomnieć o poniesionych trudach. Mędrcy przynieśli cenne dary, ale odeszli o wiele bardziej obdarowani.

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiaj po Mszy św. można nabyć woreczek z węgielkiem, kadzidłem i kredą.

2. W przyszłą niedzielę po Mszy o 11.30 zapraszamy dzieci do pozostania w kościele. Odbędzie się specjalnie przygotowana katecheza.

3. Serdecznie zapraszamy Róże Żywego Różańca z naszej parafii na spotkanie modlitewno-organizacyjne 27 stycznia, po Mszy św. o 11.30. Zapraszamy również osoby, które chcą dołączyć do tej wspólnoty.

4. Na końcu kościoła wystawione są karki zapraszające na wizytę duszpasterską. Również można to uczynić poprzez formularz dostępny na naszej parafialnej stronie internetowej (www.parafiaipswich.pl). Wizyty będą się odbywać po świętach Bożego Narodzenia. Proszę sprawdzić dokładnie numery telefonów.

5. Serdecznie zapraszamy Liturgiczną Służbę Ołtarza wraz z Rodzicami ze wszystkich ośrodków na spotkanie opłatkowe w sobotę, 12 stycznia, o godz. 16.30. Spotkanie odbędzie się w salce przy kościele w Ipswich. Proszę o telefoniczne potwierdzenie swojego przybycia do ks. Michała.

FILIA W COLCHESTER
1. 19 stycznia w Sali obok kościoła odbędzie się zabawa karnawałowa dla dzieci. Zapisy po Mszy św.