Ogłoszenia na 26 sierpnia 2018 r.

BIULETYN PARAFIALNY

26 sierpnia 2018

 

 

Msze św. niedzielne i świąteczne w języku polskim w kościołach angielskich:

Ipswich – St Mary’s Church, 322 Woodbridge Road, Ipswich IP4 4BD

sob.    19:00 Za parafian

niedz. 12:00 Msza pożegnalna – od Rady Parafialnej

Colchester – St James the Less & St Helen, 51 Priory Street, Colchester CO1 2QB

niedz. 14:00 W int. Szczepanka (5 r. ur.)

Braintree – Our Lady Queen of Peace Church, The Avenue, Braintree CM7 3HY

niedz. 16:30 Do Matki Boskiej Nieust. Pomocy o wiarę, nadzieję i miłość dla Adama

Msze św. w dni powszednie w Ipswich w kościele St. Mary, Woodbridge Road:

pon. 10:00; wt. 9:15; śr. 10:00; czw. 9:15 = Za parafian

Czytania z uroczystości Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej

I czytanie: Prz 8,22-35 Maryja stolicą mądrości

Psalm: Ps 48 –Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.

II czytanie: Ga 4,4-7 Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty

Ewangelia: J 2,1-11 Wesele w Kanie Galilejskiej

Obchodzimy dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Maryja niezmiennie wskazuje na Jezusa, o czym również usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Zaprośmy ją do naszej codzienności, gdzie wśród wielu problemów i licznych spraw, zdarza nam się zapominać o tym, co najważniejsze. Ona pomoże zachować właściwy kierunek w naszym życiu, pokazując nam Boga.

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Amen.

 

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego

Wielka Boga-Człowieka Matko, Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo Królowo świata i Polski Królowo! Przynosimy do stóp Twoich całe wieki naszej wierności Bogu, Kościołowi Chrystusowemu – wieki wierności szczytnemu posłan­nictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu św. Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli. Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród chwały i wśród straszliwych klęsk tylu potopów. Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wypełniliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców naszych. Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.

KRÓLOWO POLSKI, ODNAWIAMY DZIŚ ŚLUBY PRZODKÓW NASZYCH I CIEBIE ZA PATRONKĘ NASZĄ I ZA KRÓLOWĘ NARODU POLSKIEGO UZNAJEMY.

Zarówno siebie samych, jak wszystkie ziemie polskie i wszystek Lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie. Wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom. Ojczyźnie naszej świętej, poświę­conej Twojemu Sercu Niepokala­nemu i Sercu Syna Twego. Pomnij Matko, Dziewico, przed Obliczem Boga, na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Króle­stwem Twoim pod opieką Najlep­szego Ojca wszystkich narodów ziemi.

Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.

Lud mówi:Królowo Polski – przyrzekamy!

Matko Łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródło Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię – pod przewodnictwem Kościoła katolickiego – do wiecznej Ojczyzny.

Królowo Polski – przyrzekamy!

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.

Królowo Polski – przyrzekamy!

Matko Chrystusowa i Domie Boży. Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królo­wanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa Bożego, oby­czajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić go przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.

Królowo Polski – przyrzekamy!

Zwierciadło Sprawiedliwości. Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości Chrystusem Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie Dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem Domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.

Królowo Polski – przyrzekamy!

Zwycięska Pani Jasnogórska. Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypo­wiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.

Królowo Polski – przyrzekamy!

Królowo Polski, ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie. Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy. Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt. Przyrzekamy Ci iść w ślady Twoich cnót, Matko-Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.

Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznamy Syna Twego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią. Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed Obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przy­szłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu. Prowadź nas poprzez poddaną Ci Ziemię Polską do bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twego. Amen.

Ogłoszenia duszpasterskie

  1. W tym tygodniu wspominamy:

– w poniedziałek św. Monikę

– we wtorek św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

– w środę Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

  1. W piątek 30 sierpnia wyjątkowo nie będzie Mszy św. porannej o godz. 10:00. Będzie Msza św. tylko wieczorem o godz. 19:00.
  2. Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii już po raz 66 organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Aylesford w dniu 2 września. Program przewiduje m.in. od godz. 12:00 spowiedź, o godz. 13:00 Mszę św., którą odprawi abp Tadeusz Wojda, oraz o godz. 16:00 nabożeństwo różańcowe i nałożenie szkaplerzy. Adres do nawigacji:The Friers, Aylesford, ME20 7BX.
  3. W sobotę 8 września o godz. 16:00 na plebanii odbędzie się spotkanie rady parafialnej.
  4. Decyzją Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii z dniem 30 sierpnia br. funkcję proboszcza parafii w Ipswich obejmie ks. Paweł Na­włoka – dotychczasowy asystent parafii w Northampton. Natomiast dotychczasowy proboszcz – ks. Wiesław Mróz wraca do Polski, do swojej diecezji w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Ks. Wiesław bardzo dziękuje parafianom za okazaną życzliwość, przeprasza jeśli ktoś czuje się obrażony i prosi o modlitwę za siebie i za nowego proboszcza.