Ogłoszenia na 21 stycznia 2018 r.

Biuletyn parafialny

21 stycznia 2018

 

 

 

 

Intencje mszalne
20.01 sob. 16.00 Bury St Ed + Janina PORZAK (7 r. śm.)
19.00 Ipswich Za parafian (intencja wolna)
21.01
niedziela
III Niedziela zwykła – rok B
12.00 Ipswich + Czesław
14.00 Colchester + Jan + Tomasz ROŻEK
16.30 Braintree W int. Jolanty i Zbigniewa (39 r. ślubu)
22.01 pn. 10.00 Ipswich Za parafian (intencja wolna)
23.01 wt.   9.15 Ipswich Intencja wolna
24.01 śr. 10.00 Ipswich Intencja wolna
25.01 cz.   9.15 Ipswich Intencja wolna
26.01 pt. 11.00 Colchester + Jan PADUCH (Msza pogrzebowa)
19.00 Ipswich Intencja wolna
27.01 śr. 10.00 Ipswich W int. Alicji i Ireneusza – o zdrowie i błogosławieństwo Boże – od syna
28.01
niedziela
IV Niedziela zwykła – rok B
12.00 Ipswich W int. Karola KUŚMIERZAKA (8 r. ur.)
14.00 Colchester + Dorota STUPIENKO – od córki
16.30 Braintree W int. Colina SŁOMY (5 r. ur.)


Czytania z III Niedzieli zwykłej (rok B)

I czytanie: Jon 3,1-5.10 Nawrócenie Niniwitów

Psalm: Ps 25 – Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

II czytanie: 1 Kor 7,29-31 Przemija postać tego świata

Ewangelia: Mk 1,14-20 Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

 

Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”. To wezwanie dzisiaj nie traci na aktualności. Nawet jeśli regularnie chodzimy do kościoła i się modlimy, to też potrzebujemy nawrócenia, aby być jeszcze bliżej Boga. Wielokrotnie słuchamy Ewangelii. Na ile jednak wierzymy w słowa w niej zawarte? Wsłuchiwanie się swoim sercem, w skupieniu i z wiarą w Słowo Boże, to część składowa naszego nawrócenia.

      

Kalendarz liturgiczny:

24 stycznia, środa – św. Franciszka de Sales, biskupa, Dra Kościoła

25 stycznia, czwartek – Nawrócenie św. Pawła Apostoła

26 stycznia, piątek – św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów

27 stycznia, sobota – bł. Jerzego Matulewicza, biskupa

Składka z 14.01: Ipswich £250.83; Colchester £140.63. Bóg zapłać.

Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj naszym życiem według swego upodobania, abyśmy w imię Twojego umiłowanego Syna, mogli obfitować w dobre uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa wiernych

 

Chrystus wzywa nas dziś do nawrócenia, polegającego na uwierzeniu Ewangelii, Dobrej Nowinie, którą przyniósł wszystkim ludziom. Z wiarą i miłością przedstawiajmy przeto Bogu nasze prośmy i módlmy się:

 

Za Kościół święty, aby wzrastał w świętości. Ciebie prosimy…

Za papieża Franciszka, wszystkich biskupów i kapłanów, by każdego dnia wiernie ponawiali Chrystusowi swoje „tak” i coraz bardziej Go miłowali. Ciebie prosimy….

W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan módlmy się za wszystkich, którzy nazywają Jezusa swoim Panem, aby na przekór historycznym podziałom gorliwie szukali dróg pojednania. Ciebie prosimy…

Za naszą ojczyznę, by mniej było w niej świętych racji, a więcej uczciwej pracy dla wspólnego dobra. Ciebie prosimy…

Za wszystkich zmarłych, by miłosierny Bóg ogłosił im wszystkim dobrą nowinę o tym, że przed nimi już tylko szczęśliwa wieczność. Ciebie prosimy…

Za nas samych, byśmy nie czekając na lepsze okoliczności, zawsze zdecydowanie szli za Jezusem. Ciebie prosimy…

 

Dobry Boże, Ty żadnego człowieka nie chcesz potępić, ale każdemu dać udział w życiu wiecznym. Ześlij nam swego Ducha, byśmy zawsze odważnie szli za głosem Twojego Syna, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Ogłoszenia duszpasterskie

  1. Zaraz po Mszy św. odbędzie się spotkanie opłatkowe w sali przy kościele. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału.
  2. Trwa tydzień modlitw o jedność chrześcijan.
  3. Spotkanie kandydatów do bierzmowania odbędzie się w poniedziałek 22 stycznia o godz. 18:30 w budynku Polskiej Szkoły Sobotniej w Ipswich.
  4. W piątek wyjątkowo nie będzie Mszy św. o godz. 10:00 z powodu pogrzebu śp. Jana Paducha w kościele w Colchester o godz. 11:00.
  5. Od stycznia rozpoczęły się wizyty duszpasterskie zwane kolędą. Można umawiać się na wizytę po Mszy św. w zakrystii.
  6. W przyszłym miesiącu, w sobotę 10 lutego w salce przy kościele ministranci już po raz trzeci organizują zabawę karnawałową, której dochód zostanie przeznaczony na ich wspólne wypady i spotkania integracyjne. Koszt: osoby dorosłe £8 a dzieci £2. Bilety są do nabycia u pana Adama (tel. 07541576778) oraz po każdej Mszy Świętej. Serdecznie zapraszamy.
  7. W Londynie, w siedzibie Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii odbędzie się 3 lutego konferencja Apostolstwa Świeckich. Wykład wygłosi ambasador RP w Wielkiej Brytanii Arkady Rzegocki.
  8. Polska Parafia w Scunthorpe organizuje w dniach 9 – 11 lutego w Stanicy Harcerskiej w Fenton rekolekcje na podstawie Kursu Alfa. Rekolekcje poprowadzi Zespól Nowej Ewangelizacji przy Episkopacie Polski. W rekolekcjach mogą brać udział rodziny z dziećmi. Koszt udziału w rekolekcjach to: osoba dorosła: £30, dziecko: £15 (do 16 roku życia).
  9. W Colchester po Mszy św. odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych na sali przy kościele.
  10. W Colchester w piątek o godz. 11:00 zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa śp. Jana Paducha – byłego prezesa Rady Parafialnej w Colchester. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…