Ogłoszenia parafialne 3.02.2019 r.

IV NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Jr 1,4-5.17-19) Powołanie proroka Psalm 71: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie. II czytanie: (1 Kor 12,31-13,13) Hymn o miłości Ewangelia: (Łk 4,21-30) Jezus odrzucony w Nazarecie Myśl, że nie postąpiłbym tak jak mieszkańcy Nazaretu, jest złudna. Mieć obok siebie Chrystusa i nie rozpoznać przychodzącego Boga to historia, która do dziś … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne 27.01.2019 r.

III NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Ne 8,1-4a.5-6.8-10) Czytanie Prawa Bożego Psalm 19: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem. II czytanie: (1 Kor 12, 12-30) Mistyczne ciało Chrystusa Ewangelia: (Łk 1,1-4;4,14-21) Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie Spotkanie z Jezusem w synagodze w Nazarecie. Tutaj się wychował, wszyscy Go znają. Czy dostrzegą, że nie mówi … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne 20.01.2019 r.

II NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Iz 62,1-5) Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca Psalm 96: Pośród narodów głoście chwałę Pana. II czytanie: (1 Kor 12,4-11) Różne dary Ducha Świętego Ewangelia: (J 2,1-12) Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej Wczucie się w czyjeś trudne położenie jest znakiem miłości, wyobraźni miłosierdzia. Pośrednictwo Maryi prowadzi do objawienia mocy bóstwa Jezusa … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne 13.01.2019 r.

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO I czytanie: (Iz 42,1-4.6-7) Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie Psalm 29: Pan ześle pokój swojemu ludowi. II czytanie: (Dz 10,34-38) Jezus został namaszczony Duchem Świętym Ewangelia: (Łk 3,15-16.21-22) Chrzest Jezusa Wyrazista osobowość Jana Chrzciciela i oddanie, z jakim wypełniał swoją misję, mogły w wielu zrodzić myśl, że to on jest … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne 6.01.2019 r.

NIEDZIELA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO I czytanie: (Iz 60,1-6) Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą Psalm 72: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. II czytanie: (Ef 3,2-3a.5-6) Poganie są uczestnikami zbawienia Ewangelia: (Mt 2,1-12) Pokłon Mędrców ze Wschodu Niejeden na ich miejscu by się zniechęcił. Wszystko sprzeciwia się tym mądrym ludziom. Aby doświadczyć radości z odnalezienia gwiazdy, potrzeba niezwykłej … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 30.12.2018 r.

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY I czytanie: (Syr 3,2-6.12-14) Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców Psalm 128: Błogosławiony, kto się boi Pana. II czytanie: (Kol 3,12-21) Chrześcijańskie zasady życia domowego Ewangelia: (Łk 2,41-52) Rodzice znajdują Jezusa w świątyni   Z pewnością nie znajdziemy rodziny, która nie przeżywałaby trudności. Rzadziej lub częściej każda przechodzi kryzysy i okresy … [Read more…]

Ogłoszenia 23.12.2018 r.

IV NIEDZIELA ADWENTU I czytanie: (Mi 5,1-4a) Mesjasz będzie pochodził z Betlejem Psalm 80: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. II czytanie: (Hbr 10,5-10) Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca Ewangelia: (Łk 1,39-45) Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza   Elżbieta napełniona Duchem Świętym błogosławi Maryję i Jej Syna, którego nosi pod sercem. Jej okrzyk jest … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 16.12.2018 r.

III NIEDZIELA ADWENTU I czytanie: (So 3,14–18a) Bóg jest wśród swojego ludu Psalm: Głośmy z weselem, Bóg jest między nami. II czytanie: (Flp 4,4–7) Pan jest blisko Ewangelia: (Łk 3,10–18) Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa   Jan Chrzciciel przebywał i nauczał głównie na pustyni. Wiódł surowy tryb życia: „Nosił odzież z wielbłądziej sierści i skórzany … [Read more…]

Boże Narodzenie AD 2018

24 GRUDZIEŃ – PONIEDZIAŁEK IPSWICH – Pasterka z udziałem dzieci – godz. 21.00 BURY ST. EDMUNDS – godz. 20.00   25 GRUDZIEŃ – WTOREK IPSWICH – godz. 24.00, 11.30, 19.00 COLCHESTER – godz. 24.00 (kaplica na Moncwick), 14.00 BRAINTREE – godz. 16.00   26 GRUDZIEŃ – ŚRODA IPSWICH – godz. 11.30 i 19.00 COLCHESTER – … [Read more…]