Ogłoszenia parafialne – 6.10.2019 r.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Ha 1, 2-3; 2, 2-4) Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Psalm 95: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. II czytanie: (2 Tm 1, 6-8. 13-14) Nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Ewangelia: (Łk 17, 5-10) Służyć z pokorą.             Uczniowie byli świadomi słabości swojej wiary. Sam Jezus nazywał ich … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 29.09.2019 r.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Am 6,1a.4-7) Lekkomyślność bogaczy. Psalm 146: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. II czytanie: (1 Tm 6,11-16) Zachować przykazanie nieskalane aż do przyjścia Chrystusa. Ewangelia: (Łk 16,19-31) Przypowieść o bogaczu i Łazarzu.             Przypowieść Jezusa stawia przed naszymi oczami obraz tego świata, gdzie niewielka grupa ludzi pławi się w bogactwach, … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 22.09.2019 r.

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Am 8,4-7) Bóg ukarze gnębicieli ubogich. Psalm 113: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego. II czytanie: (1 Tm 2,1-8) Wspólne błagania za wszystkich ludzi. Ewangelia: (Łk 16,1-13) Przypowieść o nieuczciwym rządcy.             Bogactwo często utożsamiane jest ze szczęściem. Wielu myśli, że posiadając obfitość dóbr, o nic nie musi się troszczyć. Chęć … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 15.09.2019 r.

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. STANISŁAWA KOSTKI I czytanie: (Wj 32,7-11.13-14) Bóg przebacza grzesznemu ludowi. Psalm 51: Wstanę i wrócę do mojego ojca. II czytanie: (1 Tm 1,12-17) Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników. Ewangelia: (Łk 15,1-32) Radość z nawrócenia grzesznika.             Zatrzymajmy się przed obrazem Boga, jaki się objawia w przypowieściach, … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 8.09.2019 r.

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Mdr 9,13-18b) Prawdziwa mądrość. Psalm 90: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. II czytanie: (Flm 9b-10.12-17) Wszyscy są braćmi. Ewangelia: (Łk 14,25-33) Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa.             Bycie uczniem Chrystusa to nie osobisty wybór, lecz Jego zaproszenie. Chcąc być Jego uczniem, nie można stawiać … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 1.09.2019 r.

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA  I czytanie: (Syr 3,17-18.20.28-29) Bóg miłuje pokornych. Psalm 68: Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz. II czytanie: (Hbr 12,18-19.22-24a) Stare i nowe przymierze. Ewangelia: (Łk 14,1.7-14) Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.             Wielu rzeczy Jezus Mistrz chce nauczyć swoich uczniów wszystkich epok. Dzisiejsza lekcja brzmi: „Kto się … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 25.08.2019 r.

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Iz 66,18–21) Powszechność zbawienia. Psalm 117: Całemu światu głoście Ewangelię. II czytanie: (Hbr 12,5–7.11–13) Tego Pan miłuje, kogo karze Ewangelia: (Łk 13,22–30) Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów.             Dla Izraelitów było oczywiste, że wszyscy oni będą mieć miejsce w królestwie Bożym i cieszyć się otrzymanym zbawieniem. Pytanie z dzisiejszej … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 18.08.2019 r.

XX NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Jr 38,4-6.8-10) Bóg czuwa nad Jeremiaszem. Psalm 40: Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą. II czytanie: (Hbr 12,1-4) Przykład Chrystusa Ewangelia: (Łk 12,49-53) Wymagania służby Bożej.             Dzisiejsza Ewangelia wydaje się potwierdzać opinie tych, którzy uważają, że chrześcijaństwo, tak jak inne religie, jest źródłem konfliktów i przemocy wśród ludzi. … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 11.04.2019 r.

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Mdr 18,6-9) Izraelici oczekują wyzwolenia. Psalm 33: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. II czytanie: (Hbr 11,1-2.8-19) Wielkość wiary Ewangelia: (Łk 12,32-48) Gotowość na przyjście Pana.             Każdy, kto ma świadomość, jak wielkie i niewysłowione są Boże dary udzielone nam w Chrystusie, chciałby je jak najlepiej przyjąć i jak najowocniej spożytkować, … [Read more…]