Ogłoszenia parafialne – 15.12.2019 r.

III NIEDZIELA ADWENTU –  GAUDETE   I czytanie: (Iz 35, 1-6a. 10) Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić. Psalm 146: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. II czytanie: (Jk 5, 7-10) Pan jest blisko. Ewangelia: (Mt 11, 2-11) Na Chrystusie spełniają się proroctwa.               Jezus daje świadectwo o wielkości Jana Chrzciciela, który doskonale wypełnił … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 8.12.2019 r.

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP II NIEDZIELA ADWENTU   I czytanie: (Rdz 3, 9-15) Pokój królestwa Bożego. Psalm 98: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. II czytanie: (Rz 15, 4-9) Chrystus zbawia wszystkich ludzi. Ewangelia: (Łk 1, 26-38) Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą.               Maryja to ważna osoba w planie zbawienia. Wszystko, co się … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 1.12.2019 r.

I NIEDZIELA ADWENTU I czytanie: (Iz 2, 1-5) Pokój królestwa Bożego. Psalm 122: Idźmy z radością na spotkanie Pana. II czytanie: (Rz 13, 11-14) Zbliża się nasze zbawienie. Ewangelia: (Mt 24, 37-44) Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa.             Kościół jak troskliwa matka zaprasza do spojrzenia w górę, do powrotu do źródeł nadziei. Są … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 24.11.2019 r.

NIEDZIELA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA I czytanie: (2 Sm 5,1-3) Namaszczenie Dawida na króla. Psalm 122: Idźmy z radością na spotkanie Pana. II czytanie: (Kol 1,12-20) Bóg przeniósł nas do królestwa swojego Syna. Ewangelia: (Łk 23,35-43) Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.             Przyjrzyj się, jak Jezus realizuje swoje królestwo. W bliskości … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 17.11.2019 r.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Ml 3,19-20.1) Sprawiedliwy sąd Boży. Psalm 98: Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie. II czytanie: (2 Tes 3,7-12) Kto nie chce pracować, niech też nie je. Ewangelia: (Łk 21,5-19) Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców.             Tylko droga wyznaczona przez Jezusa wiedzie człowieka ku prawdziwej, spełnionej przyszłości. To jednak droga niezrozumienia i … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 10.11.2019 r.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (2 Mch 7,1-2.9-14) Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie. Psalm 17: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga. II czytanie: (2 Tes 2,16-3,5) Trwać w dobrych czynach i szerzyć Ewangelię. Ewangelia: (Łk 20,27-38) Uduchowione życie zmartwychwstałych.             Zacieśnianie perspektywy życia prowadzi do wyszukiwania sztucznych problemów. Mogą być one próbą podważania autorytetu Jezusa. Jezus … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 3.11.2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie Listopad jest miesiącem ku pamięci wszystkich zmarłych. Przez cały listopad będą odczytywane wypominki za zmarłych oraz odmawiana Koronka do Bożego Miłosierdzia. W Ipswich każdą sobotę o godz. 18.30, W Colchester i Braintree po Mszy św. niedzielnej. Dzisiaj w BRAINTREE po Mszy św. procesja- 154 Church Ln, Braintree CM7 5SA W COLCHESTER w niedzielę … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 27.10.2019 r.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Syr 35, 12-14. 16-18) Modlitwa biednego przeniknie obłoki. Psalm 34: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. II czytanie: (2 Tm 4, 6-9. 16-18) Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu. Ewangelia: (Łk 18, 9-14) Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika.             Jezus mówi dziś o dwóch sposobach rozumienia i przeżywania relacji z Bogiem. … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 20.10.2019 r.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Wj 17, 8-13) Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami. Psalm 121: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca. II czytanie: (2 Tm 3, 14–4, 2) Wszelkie Pismo natchnione jest pożyteczne do kształcenia w sprawiedliwości. Ewangelia: (Łk 18, 1-8) Wytrwałość w modlitwie.             Wiara podpowiada, że sama sprawiedliwość nie wystarczy. Ale jej … [Read more…]

Ogłoszenia duszpasterskie – 13.10.2019 r.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (2 Krl 5, 14-17) Uzdrowienie Naamana. Psalm 98: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. II czytanie: (2 Tm 2, 8-13) Jeśli trwamy w cierpliwości, będziemy królowali z Chrystusem. Ewangelia: (Łk 17, 11-19) Wiara uzdrowionego cudzoziemca.             Bóg jest hojnym dawcą. Nieustannie obdarowuje łaskami zwyczajnymi i nadzwyczajnymi. Aby to odkryć, potrzeba … [Read more…]