Ogłoszenia parafialne – 24.03.2019 r.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU I czytanie: (Wj 3,1-8a.13-15)  Powołanie Mojżesza Psalm 103: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. II czytanie: (1 Kor 10,1-6.10-12)  Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią rzeczy przyszłych Ewangelia: (Łk 13,1-9) Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie Wszyscy jesteśmy grzesznikami potrzebującymi miłosiernej miłości, która wydobędzie spod grzechu prawdę o dobru stworzenia i … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 17.03.2019 r.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU I czytanie: (Rdz 15,5-12.17-18)  Bóg zawiera przymierze z Abrahamem Psalm 27: Pan moim światłem i zbawieniem moim. II czytanie: (Flp 3,17 – 4,1)  Chrystus przekształci nasze ciała na podobne do swego chwalebnego ciała Ewangelia: ((Łk 9,28b-36) Przemienienie Pańskie Bóg nie zapomina o mnie, dlatego codziennie wzywa do dialogu modlitwy. Chce, by … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 10.03.2019 r.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU I czytanie: (Pwt 26,4-10)  Wyznanie wiary ludu wybranego Psalm 91: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu. II czytanie: (Rz 10,8-13)  Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia Ewangelia: (Łk 4,1-13) Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony Na pustyni diabeł kwestionował, że Jezus jest Synem Bożym, odwodził Go od … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 3.03.2019 r.

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Syr 27,4-7)  Wypowiedzi człowieka ujawniają jego wartość Psalm 92: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże. II czytanie: (1 Kor 15,54b-58)  Przez Chrystusa zwyciężamy śmierć Ewangelia: (Łk 6,39-45) Z obfitości serca mówią usta Jezus jest moim nauczycielem. Przemawia do mnie w swojej szkole miłości słowem prostym, które przekonująco apeluje do mojego … [Read more…]