Ogłoszenia parafialne – 25.11.2018 r.

NIEDZIELA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA I czytanie: (Dn 7,13-14) Królestwo Syna Człowieczego Psalm: Ps 93 – Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu. II czytanie: (Ap 1,5-8) Chrystus jest władcą królów ziemi Ewangelia: (J 18,33b-37) Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata Podczas przesłuchania Piłat zapytał oskarżonego Jezusa, czy jest królem żydowskim. On nie zaprzeczył, ale … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 18.11.2018 r.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Dn 12,1-3) Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych Psalm: Ps 16 – Refren: Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem. II czytanie: (Hbr 10,11-14.18) Skuteczność ofiary Chrystusa Ewangelia: (Mk 13,24-32) Sąd ostateczny Wielu chrześcijan nurtuje pytanie o koniec świata i nasz przyszły los. Jak pogodzić nieskończone miłosierdzie Boga z istnieniem piekła? Czy nie … [Read more…]

ZMIANA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

UWAGA!!! Od 1 grudnia 2018 roku zmieniamy lokalizację naszej Parafii w Ipswich.  Wszystkie nabożeństwa oraz Msze święte będą odprawiane w kościele St James RC Church (482 Landseer Rd, Ipswich IP3 9LU)

Ogłoszenia parafialne – 11.11.2018 r.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (1 Krl 17,10-16) Uboga wdowa karmi Eliasza Psalm: Ps 146 – Refren: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. II czytanie: (Hbr 9,24-28) Jedyna ofiara Chrystusa Ewangelia: (Mk 12,38-44) Wdowi grosz Uboga kobieta wrzuciła do skarbony wszystko, co miała. Podziwiamy jej postawę, zwłaszcza że sam Jezus dał ją uczniom za przykład. … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 4.11.2018 r.

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Pwt 6,2-6) Będziesz miłował Boga z całego serca Psalm: Ps 18 – Refren: Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja. II czytanie: (Hbr 7,23-28) Nieprzemijające kapłaństwo Ewangelia: (Mk 12,28b-34) Największe przykazanie Jezus nie bał się stawiać swoim słuchaczom wysokich wymagań. Nie inaczej czyni z nami, zobowiązując nas do miłości, którą nazywa pierwszym … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 28.10.2018 r.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Jr 31, 7-9) Pan wybawił swój lud Psalm: Ps 126 – Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. II czytanie: (Hbr 5,1-6) Chrystus kapłanem na wieki Ewangelia: (Mk 10, 46-52) Uzdrowienie niewidomego Modląc się modlitwą Ojcze nasz, prosimy Boga o odpuszczenie nam naszych win. W codziennym pacierzu przyłączamy się … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne 21.10.2018 r.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Iz 53,10-11) Cena zbawienia Psalm: Ps 33 – Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie. II czytanie: (Hbr 4,14-16) Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa Ewangelia: (Mk 10,35-45) Przełożeństwo jest służbą Nie znajdziesz Jezusa, szukając Go na zaszczytnym miejscu. Musisz Go wyglądać tam, gdzie się ukrywa: przy końcu stołu. Na uczcie, … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne 14.10.2018 r.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Mdr 7, 7-11) Mądrość to skarb najcenniejszy Psalm: Ps 90 – Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem. II czytanie: (Hbr 4, 12-13) Skuteczność słowa Bożego Ewangelia: (Mk 10, 17-30) Rada dobrowolnego ubóstwa Co się stało z młodzieńcem? Spochmurniał, słysząc słowa Jezusa, i odszedł smutny. Czy wrócił do swojego dawnego życia, … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne 7.10.2018 r.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Rdz 2,18-24) Stworzenie niewiasty Psalm: Ps 128 – Refren: Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi. II czytanie: (Hbr 2,9-11) Chrystus, który uświęca, jak i ludzie, którzy mają być uświęceni, z jednego są wszyscy Ewangelia: (Mk 10,2-16) Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela Szukając w języku wiary odpowiedniego pojęcia … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne 30.09.2018 r.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Lb 11,25-29) Nie zazdrościć darów Bożych Psalm: Ps 19 – Refren: Nakazy Pana są radością serca. II czytanie: (Jk 5,1-6) Niegodziwi bogacze Ewangelia: (Mk 9,38-43.45.47-48) Zazdrość. Zgorszenie             Chcąc nie chcąc, zawsze stajemy po czyjejś stronie – działaniem lub bezczynnością, mówieniem lub milczeniem, uśmiechem lub przez kamienną twarz. W konkretnych … [Read more…]