Ogłoszenia parafialne – 17.03.2019 r.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU I czytanie: (Rdz 15,5-12.17-18)  Bóg zawiera przymierze z Abrahamem Psalm 27: Pan moim światłem i zbawieniem moim. II czytanie: (Flp 3,17 – 4,1)  Chrystus przekształci nasze ciała na podobne do swego chwalebnego ciała Ewangelia: ((Łk 9,28b-36) Przemienienie Pańskie Bóg nie zapomina o mnie, dlatego codziennie wzywa do dialogu modlitwy. Chce, by … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 10.03.2019 r.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU I czytanie: (Pwt 26,4-10)  Wyznanie wiary ludu wybranego Psalm 91: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu. II czytanie: (Rz 10,8-13)  Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia Ewangelia: (Łk 4,1-13) Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony Na pustyni diabeł kwestionował, że Jezus jest Synem Bożym, odwodził Go od … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 3.03.2019 r.

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Syr 27,4-7)  Wypowiedzi człowieka ujawniają jego wartość Psalm 92: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże. II czytanie: (1 Kor 15,54b-58)  Przez Chrystusa zwyciężamy śmierć Ewangelia: (Łk 6,39-45) Z obfitości serca mówią usta Jezus jest moim nauczycielem. Przemawia do mnie w swojej szkole miłości słowem prostym, które przekonująco apeluje do mojego … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 24.02.2019 r.

VII NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23)  Dawid oszczędza Saula Psalm 103: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. II czytanie: (1 Kor 15, 45-49)  Chrystus nowy Adam Ewangelia: (Łk 6,27-38) Przykazanie miłości nieprzyjaciół Jaką postawę ma zająć chrześcijanin wobec zła, jakiego doświadcza? Nie może to być ani odpłacanie tym samym, ani ucieczka, która może być … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 17.02.2019 r.

VI NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Jr 17,5-8) Błogosławiony, kto pokłada ufność w Bogu Psalm 1: Błogosławiony, kto zaufał Panu. II czytanie: (1 Kor 15,12.16-20) Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą naszej wiary Ewangelia: (Łk 6,17.20-26) Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom Tyle razy „szczęśliwi” i tyle samo „biada”. Czy w ten sposób Jezus dzieli ludzkość na dwie przeciwstawne połowy? Absolutnie … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne – 10.02.2019 r.

V NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Iz 6, 1-2a.3-8) Powołanie proroka Psalm 138: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu. II czytanie: (1 Kor 15,1-11) Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa Ewangelia: (Łk 5,1-11) Zostawili wszystko i poszli za Jezusem Cudowny połów to znak Jezusa dla Jego uczniów. Znak obecności Bożej mocy i udziału ludzi w realizowaniu Jego zbawczej … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne 3.02.2019 r.

IV NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Jr 1,4-5.17-19) Powołanie proroka Psalm 71: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie. II czytanie: (1 Kor 12,31-13,13) Hymn o miłości Ewangelia: (Łk 4,21-30) Jezus odrzucony w Nazarecie Myśl, że nie postąpiłbym tak jak mieszkańcy Nazaretu, jest złudna. Mieć obok siebie Chrystusa i nie rozpoznać przychodzącego Boga to historia, która do dziś … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne 27.01.2019 r.

III NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Ne 8,1-4a.5-6.8-10) Czytanie Prawa Bożego Psalm 19: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem. II czytanie: (1 Kor 12, 12-30) Mistyczne ciało Chrystusa Ewangelia: (Łk 1,1-4;4,14-21) Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie Spotkanie z Jezusem w synagodze w Nazarecie. Tutaj się wychował, wszyscy Go znają. Czy dostrzegą, że nie mówi … [Read more…]

Ogłoszenia parafialne 20.01.2019 r.

II NIEDZIELA ZWYKŁA I czytanie: (Iz 62,1-5) Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca Psalm 96: Pośród narodów głoście chwałę Pana. II czytanie: (1 Kor 12,4-11) Różne dary Ducha Świętego Ewangelia: (J 2,1-12) Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej Wczucie się w czyjeś trudne położenie jest znakiem miłości, wyobraźni miłosierdzia. Pośrednictwo Maryi prowadzi do objawienia mocy bóstwa Jezusa … [Read more…]